Varmt välkomna till Vitae Omsorg

Om oss

Vitae Omsorg är en vårdfläta av olika verksamheter inom familjehemsvård som bedrivs runt om i hela Sverige. Vitae Omsorgs långsiktiga och överordnade mål är att vara en attraktiv och uppskattad arbetsgivare.

Jour- och familjehem

Vitae Omsorg är en vårdkedja som erbjuder barnet konsulentstödd familjehemsplacering.

Psykologverksamhet

Vi har anställda psykologer som har fullgjort sin utbildning och blivit godkända samt erhållit legitimation av Socialstyrelsen.