Varmt välkomna till Vitae Omsorg

Om oss

Vitae Omsorg är en vårdfläta av olika verksamheter som bedrivs runt om i hela Sverige. Vitae Omsorgs långsiktiga och överordnade mål är att vara en attraktiv och uppskattad arbetsgivare.

Jour- och familjehem

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt. Man tycker att det borde vara en självklarhet för alla barn att få möjlighet till att växa upp i en familj och utvecklas till trygga vuxna.

Bemanning

Inget företag är något annat likt. Ett företag kanske står inför ett generationsskifte på avdelningen, ett annat inför en expansion medan ett tredje precis fick en oväntad vakans.

Placeringsansvarig

För att möta kundens behov på bästa möjliga sätt har vi Sara Salman som tar emot alla placeringsförfrågningar. Hon är den som oftast är kundens första kontakt. Sara är den som hjälper kunden att på bästa sätt matcha ärendet utifrån den beskrivning hon får. Hon tar emot förfrågningar om placeringar dygnet runt!

Sara  Salman

sara.salman@vitaeomsorg.se