Varmt välkomna till Vitae Omsorg

Om oss

Vitae Omsorg är en vårdfläta av olika verksamheter som bedrivs runt om i hela Sverige. Vitae Omsorgs långsiktiga och överordnade mål är att vara en attraktiv och uppskattad arbetsgivare.

Jour- och familjehem

Vitae omsorg är en vårdkedja som tillhandahåller socialtjänsten konsulentstödda jour- och familjehem. Vitae Omsorg är även en psykologverksamhet som erbjuder psykologtjänster till barn och ungdomar.

Psykologverksamhet

Vitae Omsorg bedriver psykologverksamhet och kan erbjuda utredning- och behandlingsinsatser för barnet.