Varmt välkomna till Vitae Omsorg

Om oss

Vitae Omsorg är en vårdfläta av olika verksamheter som bedrivs runt om i hela Sverige. Vitae Omsorgs långsiktiga och överordnade mål är att vara en attraktiv och uppskattad arbetsgivare.

Våra verksamheter består av konsulentstödd familjehemsvård, utredningshem för barn 0-13 år med föräldrar, öppenvård, behandlingshem för familjer och psykologverksamhet. Våra huvudkontor finns i Karlskrona och Kristianstad.

Vitae omsorgs tjänster

Vitae Omsorg är en vårdkedja som erbjuder konsulentstödd familjehemsvård, öppenvård, psykologiska tjänster samt utrednings- och behandlingsarbete.

Psykologverksamhet

Psykologtjänster i form av NP-utredningar, traumautredning, anknytningsutredning samt psykologiskt behandlingsarbete.