Varmt välkomna till Vitae Omsorg

Om oss

Vitae Omsorg är en vårdfläta av olika verksamheter i som bedrivs runt om i hela Sverige. Vitae Omsorgs långsiktiga och överordnade mål är att vara en attraktiv och uppskattad arbetsgivare.

Våra verksamheter består av konsulentstödd familjehemsvård och öppenvård, med huvudkontor i Karlskrona och Kristianstad. Vi har även en psykologverksamheten och erbjuder socialtjänsten psykologiska tjänster så som utrednings- och behandlingsarbete. Se mer under psykologverksamhet.

Vitae omsorgs tjänster

Vitae Omsorg är en vårdkedja som erbjuder konsulentstödd familjehemsvård, öppenvård, psykologiska tjänster samt utrednings- och behandlingsarbete.

Psykologverksamhet

Psykologtjänster i form av NP-utredningar, traumautredning, anknytningsutredning samt psykologiskt behandlingsarbete.