Vitae Omsorg har en familjehemsbank med jour- och familjehem. Vi söker ständigt nya jour- och familjehem att samarbeta med.

För att ingå i ett samarbete med oss skall du som familjehem:

  • Inte förekomma i registerkontroller så som LOB, Kronofogden, Polismyndighet eller Försäkringskassan. Vi tar även in registerutdrag från det sociala registret på dig och dina hemmavarande barn i de senaste fem hemkommunerna.
  • Uppvisa goda referenter från dina senaste placeringar. Vi tar enbart myndighetspersoner som referenter, barnhandläggare och familjehemshandläggare.
  • Vara mottaglig och delaktig i de grupphandledningar och utbildningar vi erbjuder.

Vi erbjuder dig som jour- och familjehem:

  • Grupphandledning med certifierad socionom med handledarutbildning, var 6:e vecka
  • Individuell handledning med hembesök
  • Matchningsmöte före placering
  • Dygnet runt tillgänglighet
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Efter placering erbjuder familjehemskonsulenten jourhemmet samordningsstöd gällande praktiska saker

Vid intresseanmälan, klicka på ”familjehem -> ”intresseanmälan”