Vitae omsorg består av flera olika verksamheter beläget i södra Sverige. Nedan presenteras verksamheterna:

 • Konsulentstödd jour- och familjehemsvård
 • Utrednings- och behandlingshem för barn 0-13 år med föräldrar
 • Öppenvårdsverksamhet till föräldrar och barn
 • KBT-mottagning 
 • Psykologmottagning

 

Konsulentstödd jour- och familjehemsvård 

Vi har familjehem i hela Sverige och ett väl utvecklat kundnätverk med mycket goda referenser.

Vitae Omsorg har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Utöver detta har vi även tillstånd för psykologverksamhet och öppenvård. Vitae Omsorgs arbete präglas av kompetens, professionalitet och engagemang. Vi är noga med att arbeta utifrån rådande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter. Personalen består av psykologer, familjeterapeuter, socionomer och socialpedagoger. All personal arbetar utifrån system- och anknytningsteori.

Vi är ett litet företag som har en kontinuerlig och god kontakt med våra familjehem. Våra familjehem/jourhem finns i Skåne, Västra Götalands län, Småland, Öland, Blekinge, Stockholms län och Halland.

Vi har hög tillgänglighet för både våra familjehem och uppdragsgivare.

Kriterier för lämplighet av jour- och familjehemsuppdrag

Ni skall:

 • Ej förekomma i registerkontroll gällande Kronofogden, socialt register (varken barnen eller familjehemsföräldrar) eller misstanke- och belastningsregister.
 • Ha minst två goda referenser från placerande socialsekreterare.

I uppdraget att vara jour- och familjehem på Vitae Omsorg ingår att delta på grupphandledning var åttonde vecka samt genomgå egen handledning minst var tredje vecka. Utöver detta erbjuds utbildningar, föreläsningar och kurser för våra familjehem som vi gärna ser att ni deltar i. Ni skall ha en god samarbetsförmåga samt ett känslomässigt överskott.

Vi erbjuder våra familjehem:

 • Hög tillgänglighet och stöd/vägledning dygnet runt.
 • Grupphandledning med psykolog.
 • Utbildning i låg affektivt bemötande, NP, ”Ett hem att växa i” och anknytningsteori.
 • Individuell handledning samt parterapi vid behov.

Välkomna in med er intresseanmälan så kommer vi ut till er och berättar mer om oss.

Biträdande verksamhetschef Anna-Lotta Svantesson, anna-lotta.svantesson@vitaeomsorg.se

 

Utrednings- och behandlingshem för barn 0-13 år med föräldrar

Info kommer snart 🙂 

Öppenvårdsverksamhet till föräldrar och barn

Vitae Omsorg har en verksamhet med öppenvård. Vår personal har kompetens inom HAP, ART, Re-pulse, MI och steg 1 familjeterapeut med ABC-metoden. Vi har även en steg 1 KBT-terapeut och en psykolog.

Psykologmottagning

Våra psykologer utför utredning- och behandlingsarbete på barnet eller dess förälder.

Vi erbjuder följande utrednings- och behandlingsinsatser:

– Anknytningsutredningar
– NPF- och psykologiska utredningar
– Traumabehandling
– Sexuell övergreppsspecifik behandling
– Behandling för PTSD, OCD, självskadebeteende