Våra medarbetare

Vitae Omsorgs medarbetare är inte bara vår viktigaste resurs, på många sätt är det de som är Vitae Omsorg.

Vi tror på ett tydligt ledarskap och varje människas innersta kraft att själv vilja ta ansvar. För oss är arbetsmiljö och utbildning viktiga byggstenar för en välmående verksamhet.

Camilla Heimfors

Camilla är utbildad socionom med arbetserfarenhet från socialtjänsten där hon arbetade som barnhandläggare. Utöver detta har Camilla även flera års erfarenhet från ledarrollen, då hon arbetat som föreståndare på HVB.

camilla.heimfors@vitaeomsorg.se

Angelica Kandalina

Angelica är VD för Vitae omsorg. Hon har arbetat sedan år 2009 inom socialt arbete och har en magisterexamen i beteendevetenskap och familjepsykologi. Angelica har genomgått flera vidareutbildningar så som TBA, social rätt, KBT, beteendeterapi  och är certifierad ledare.

angelica.kandalina@vitaeomsorg.se

Isabelle Olsson

Isabelle är verksamhetschef för familjehemsvård och öppenvård. Hon tog socionomexamen 2011 och har sedan dess arbetat med socialt arbete inom socialtjänsten, varav fyra år som socionomkonsult. Isabelle har främst arbetat med barn och ungdomar, både som socialsekreterare och arbetsledare.

isabelle.olsson@vitaeomsorg.se

Laila Wijk

Laila är utbildad behandlingspedagog med vidareutbildningar inom MI, Re-pulse steg 1 och 2, låg affektivt bemötande, KBT med flera. Laila arbetar med förstärkta ungdomsärenden på Vitae omsorg utifrån hennes breda kompetens med målgruppen.

laila.wijk@vitaeomsorg.se

Anna-Lotta Svantesson

Anna-Lotta är biträdande verksamhetschef. Hon är även utbildad  barnutredare och har flera vidareutbildningar inom barnsamtal så som metoden ”Björnkorten”, ”utredande samtal med barn” och ”Emmas nallar”.

anna-lotta.svantesson@vitaeomsorg.se

Marie-Therese Andersson

Marie-Therese är certifierad socionom med 20 års arbetserfarenhet inom myndighetsarbete. Hon har flera påbyggnadsutbildningar så som ATV (alternativ till våld), KBT, MI och utvecklingspsykologi på universitetsnivå. Marie-Therese har även en pågående utbildning i handledning. På Vitae omsorg är Marie-Therese ansvarig familjehemskonsulent i region Stockholm/Uppsala.

marie-therese.andersson@vitaeomsorg.se

Emmy Sigurdsson

Emmy är utbildad inom socialt arbete och har mångårig arbetserfarenhet från socialtjänsten. På Vitae omsorg arbetar hon främst med marknadsföring och rekrytering av familjehem.

Emmy.sigurdsson@vitaeomsorg.se