Våra medarbetare

Vitae Omsorgs medarbetare är inte bara vår viktigaste resurs, på många sätt är det de som är Vitae Omsorg.

Vi tror på ett tydligt ledarskap och varje människas innersta kraft att själv vilja ta ansvar. För oss är arbetsmiljö och utbildning viktiga byggstenar för en välmående verksamhet.

Helena Griep

Helena är utbildad socionom med tio års arbetserfarenhet från socialt arbete, främst inom socialtjänsten. Hon har arbetat i Nordmaling kommun, Kristianstad kommun och Bromölla kommun. Helena är familjehemskonsulent på Vitae omsorg i region Skåne och Halland.

helena.griep@vitaeomsorg.se

Sara Salman

Sara är utbildad lärare och arbetar på Vitae Omsorg som placerings- och skolsamordnare. Hon har flera års arbetserfarenhet från familjehemsvården, läraryrket och har även arbetat på förskola.

sara.salman@vitaeomsorg.se

Angelica Kandalina

Angelica är affärsområdeschef  för öppenvård, familjehemsvård och utrednings- behandlingshem. Hon har arbetat sedan år 2009 inom socialt arbete och är utbildad beteendevetare. Angelica har genomgått flera ledarskapsutbildning och är certifierad ledare. Utöver detta har Angelica påbyggnadsutbildningar inom socialrätt, DBT, TBA och affärsjuridik.

angelica.kandalina@vitaeomsorg.se

Laila Wijk

Laila är utbildad behandlingspedagog med vidareutbildningar inom MI, Re-pulse steg 1 och 2, låg affektivt bemötande, KBT med flera. Laila arbetar med förstärkta ungdomsärenden på Vitae omsorg utifrån hennes breda kompetens med målgruppen.

laila.wijk@vitaeomsorg.se

Anna-Lotta Svantesson

Anna-Lotta är biträdande verksamhetschef på Vitae Omsorg i region Blekinge. Hon är även utbildad  barnutredare och har flera vidareutbildningar inom barnsamtal så som metoden ”Björnkorten”, ”utredande samtal med barn” och ”Emmas nallar”.

anna-lotta.svantesson@vitaeomsorg.se

Samuel Kandalin

Samuel har en kandidat examen i socialt arbete och får sin socionomexamen juni 2019. Han arbetar som familjehemskonsulent på Vitae Omsorg med främst familjehemsutredningar i team med psykolog. Samuel har tio års arbetserfarenhet från social arbete och flera vidareutbildningar så som MI, DBT, KBT, BBIC med flera.

samuel.kandalin@vitaeomsorg.se

Marie-Therese Andersson

Marie-Therese är certifierad socionom med 20 års arbetserfarenhet inom myndighetsarbete. Hon har flera påbyggnadsutbildningar så som ATV (alternativ till våld), KBT, MI och utvecklingspsykologi på universitetsnivå. Marie-Therese har även en pågående utbildning i handledning. På Vitae omsorg är Marie-Therese ansvarig familjehemskonsulent i region Stockholm/Uppsala.

marie-therese.andersson@vitaeomsorg.se

Emmy Sigurdsson

Emmy är utbildad inom socialt arbete och har mångårig arbetserfarenhet från socialtjänsten. På Vitae omsorg arbetar hon främst med marknadsföring och rekrytering av familjehem.

Emmy.sigurdsson@vitaeomsorg.se