Våra medarbetare

Vitae Omsorgs medarbetare är inte bara vår viktigaste resurs, på många sätt är det de som är Vitae Omsorg.

Vi tror på ett tydligt ledarskap och varje människas innersta kraft att själv vilja ta ansvar. För oss är arbetsmiljö och utbildning viktiga byggstenar för en välmående verksamhet.

Camilla Heimfors

Camilla är utbildad socionom med arbetserfarenhet från socialtjänsten där hon arbetade som barnhandläggare. Utöver detta har Camilla även flera års erfarenhet från ledarrollen, då hon arbetat som föreståndare på HVB.

camilla.heimfors@vitaeomsorg.se

Sara Salman

Sara är utbildad lärare och arbetar på Vitae Omsorg som placerings- och skolsamordnare. Hon har flera års arbetserfarenhet från familjehemsvården, läraryrket och har även arbetat på förskola.

sara.salman@vitaeomsorg.se

Angelica Kandalina

Angelica är VD för Vitae omsorg. Hon har arbetat sedan år 2009 inom socialt arbete och har en magisterexamen i beteendevetenskap och familjepsykologi. Angelica har genomgått flera vidareutbildningar så som TBA, social rätt, KBT, beteendeterapi  och är certifierad ledare.

angelica.kandalina@vitaeomsorg.se

Isabelle Olsson

Isabelle tog socionomexamen 2011 och har sedan dess arbetat med socialt arbete inom socialtjänsten, varav fyra år som socionomkonsult. Isabelle har främst arbetat med barn och ungdomar, både som socialsekreterare och arbetsledare.

isabelle.olsson@vitaeomsorg.se

Laila Wijk

Laila är utbildad behandlingspedagog med vidareutbildningar inom MI, Re-pulse steg 1 och 2, låg affektivt bemötande, KBT med flera. Laila arbetar med förstärkta ungdomsärenden på Vitae omsorg utifrån hennes breda kompetens med målgruppen.

laila.wijk@vitaeomsorg.se

Anna-Lotta Svantesson

Anna-Lotta är biträdande verksamhetschef på Vitae Omsorg i region Blekinge. Hon är även utbildad  barnutredare och har flera vidareutbildningar inom barnsamtal så som metoden ”Björnkorten”, ”utredande samtal med barn” och ”Emmas nallar”.

anna-lotta.svantesson@vitaeomsorg.se

Samuel Kandalin

Samuel har en socionomexamen och över tio års arbetserfarenhet från socialt arbete. Han arbetar som familjehemskonsulent på Vitae Omsorg med främst familjehemsutredningar i team med psykolog.

samuel.kandalin@vitaeomsorg.se

Marie-Therese Andersson

Marie-Therese är certifierad socionom med 20 års arbetserfarenhet inom myndighetsarbete. Hon har flera påbyggnadsutbildningar så som ATV (alternativ till våld), KBT, MI och utvecklingspsykologi på universitetsnivå. Marie-Therese har även en pågående utbildning i handledning. På Vitae omsorg är Marie-Therese ansvarig familjehemskonsulent i region Stockholm/Uppsala.

marie-therese.andersson@vitaeomsorg.se

Emmy Sigurdsson

Emmy är utbildad inom socialt arbete och har mångårig arbetserfarenhet från socialtjänsten. På Vitae omsorg arbetar hon främst med marknadsföring och rekrytering av familjehem.

Emmy.sigurdsson@vitaeomsorg.se