Nedan presenteras den gemensamma kompetensutvecklingsplanen för Vitae Omsorgs jour- och familjehem. Sidan revideras två ggr per termin. Vi uppmanar alla våra jour- och familjehem att vara uppdaterade på kompetensutvecklingsplanen och närvara regelbundet i denna planering. Anmälan sker till er familjehemskonsulent. Ange allergier och hur många ni blir som kommer. Vi behöver ha in er anmälan till grupphandledningarna senast 10 dagar före tillfället. Anmälan är bindande.

Grupphandledningar 

  1. 2019-10-08 kl 9:30-12:30
  2. 2019-11-19 kl 9:30-12:30

 

Kompetensutvecklingsplan för 2020 är under process.