Nedan presenteras den gemensamma kompetensutvecklingsplanen för Vitae Omsorgs jour- och familjehem. Sidan revideras två ggr per termin. Vi uppmanar alla våra jour- och familjehem att vara uppdaterade på kompetensutvecklingsplanen och närvara regelbundet i denna planering. Anmälan sker till ansvarig för föreläsningen/grupphandledningen/utbildningen. Ange allergier och hur många ni blir som kommer. Vi behöver ha in er anmälan till grupphandledningarna senast 10 dagar före tillfället. Anmälan är bindande.

Grupphandledningar på Krinova

 1. 2019-03-26 ansvarig: Ulrika, kl 9:00-15:00
 2. 2019-05-07 ansvarig: Lillemor, kl 9:30-12:30
 3. 2019-06-18 kl 9:30-12:30
 4. 2019-07-30 kl 9:30-12:30
 5. 2019-08-27 kl 9:30-12:30
 6. 2019-10-08 kl 9:30-12:30
 7. 2019-11-19 kl 9:30-12:30

Anmälan till grupphandledningar senast 10 dagar före tillfälle till helena.griep@vitaeomsorg.se

Föreläsningar på Krinova

 1. 2019-06-04 kl 18:00, Helena Griep håller i en infoträff för familjer som är intresserade av uppdraget som jour- eller familjehem.
  Anmälan till helena.griep@vitaeomsorg.se (ange allergier och antal som kommer)

Utbildningar på Krinova

 1. Ett hem att växa i HT 2019, återkommer med datum
 2. NP, trauma och bemötande
 3. Låg affektivt bemötande
 4. De otroliga åren- föräldraskapsutbildning 2019-09-06, fortlöpande fyra fredagar i rad mellan kl 10-12.
 5. DBT, färdighetsträning riktat till ungdomar placerade i familjehem, 2019-07-25, 2019-08-01, kvällstider kl 18-20.