För att ingå i ett samarbete med oss skall du som familjehem:

  • Inte förekomma i registerkontroller så som LOB, Kronofogden, Polismyndighet eller Försäkringskassan. Vi tar även in registerutdrag från det sociala registret på dig och dina hemmavarande barn i de senaste fem hemkommunerna.
  • Uppvisa goda referenter från dina senaste placeringar. Vi tar enbart myndighetspersoner som referenter, barnhandläggare och familjehemshandläggare.
  • Vara mottaglig och delaktig i de grupphandledningar och utbildningar vi erbjuder.
  • Inte ha barn under 1 år