Vitae omsorg är en vårdkedja i Sverige som erbjuder:

  • Konsulentstödd familjehemsplacering för barn, ungdomar, vuxna och familjer
  • Kraftigt förstärkt familjehemsvård
  • Öppenvårdsinsatser för föräldrar, barn och ungdomar
  • Psykologiska bedömningar avseende psykologisk status och behov
  • Psykologutredningar för barn, ungdom eller föräldrar
  • Psykologiskt behandlingsarbete inklusive psykoterapi för barn, ungdomar och föräldrar
  • HAP-insatser
  • Utredning och behandling

Vitae omsorg grundades år 2015 och har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård samt erbjuda psykologtjänster. Vårt arbete präglas av kompetens, engagemang och professionalitet. Vi tillhandahålla utredningsunderlag och matchar familjehem utifrån kundens behov. Vi ansvarar även för handledning och utbildning av familjehem.

Metoder
Vi arbetar utifrån system- och anknytningsteori på Vitae Omsorg. Alla våra familjehemskonsulenter får utbildning och handledning i våra metoder.

Eresund och Wrangsjö (2008) beskriver systemteorin tillämpad på barn på detta sätt:

”Ett grundläggande perspektiv på barns beteendeproblem utgår från samspel. Det handlar inte bara om samspel mellan barnet och en annan person, utan om samspel i vidgade cirklar i gruppen mamma-pappa-barn, inom familjen, inom släkt och vänkrets och inom de övriga grupper som barnet är inlemmat i. För att hantera detta vidgade perspektiv krävs synsätt som går utöver vad som sker inom individen eller mellan två individer. Ett sådant synsätt är systemteori. Systemteori handlar om hur interaktionen mellan olika delar/komponenter bildar mönster, som ger information som förmedlar något utöver summan av informationen om systemets delar. Förändring i systemets delar påverkar systemets helhet via interaktionen mellan delarna (s. 105).

Referens: Eresund, P. & Wrangsjö, B. (2008). Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn.  Polen: Studentlitteratur.

 

Vitae Omsorgs medarbetare är inte bara vår viktigaste resurs, på många sätt är det de som är Vitae Omsorg.

Vi tror på ett tydligt ledarskap och varje människas innersta kraft att själv vilja ta ansvar. För oss är arbetsmiljö och utbildning viktiga byggstenar för en välmående verksamhet.

I vår verksamhet arbetar psykolog, steg 1 terapeuter i familjeterapi och KBT, beteendevetare samt certifierade socionomer med mångårig arbetserfarenhet från socialtjänst.