Kontaktinformation
Vitae Omsorg AB
Stridsvagnvägen 14
291 39 Kristianstad
Telefon: 072-199 93 43 (växel)
Mail: info@vitaeomsorg.se
Kontaktperson: Angelica Kandalina

Grundfakta om verksamheten
För 2018 gäller följande för vår verksamhet:
Vitae Omsorg beräknas ha cirka 11 anställda i januari 2019.

Vitae Omsorgs mål och vision
Vitae Omsorgs långsiktiga och överordnade mål är att vara en attraktiv och uppskattad arbetsgivare. Vi vill ha en god och inkluderande arbetsmiljö som gör våra medarbetare stolta över, och engagerade i sitt arbete. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för att ge god omsorg och  kvalitet. Vi utvecklar våra tjänster efter människors behov och samhällets uttalade målsättning för vård- och omsorg. Vi drivs av viljan att tillhandahålla våra kunder familjehem med känslomässigt överskott.

Systematiskt kvalitetsledningssystem
Vitae Omsorg har upprättat ett ledningssystem som stödjer föreskrifterna SOSFS 2011:0. Vi har definierat vilken verksamhet vi bedriver samt kartlag rådande lagar och krav som skall efterföljas. Kartläggningen har varit en viktig process som resulterat till viktigt underlag för att skapa innehållet i ledningssystemet. Vi har identifierat, beskrivit och fastställt lednings- stöd och huvudprocesser i delprocesser, aktiviteter och rutiner. Detta för att säkra verksamhetens kvalitet och anpassa den till verksamhetens inriktning och omfattning. Vi har ett inbyggt system som ser till att vi omvärldsbevakar förändringar och nya lagar och krav. Vi ser ledningssystemet som ett levande dokument som med stöd av dokumentation skall utvärderas, omprövas, revideras och utvecklas. Vi strävar efter utveckling med ”perfektion” som mål.

Antal anställda
Vitae Omsorg har sju anställda och beräknas i början av 2019 ha cirka 10 anställda. Verksamheten bedrivs i Kristianstad och Karlskrona.

Kompetens
Verksamhetens bemanning består av socionomer, psykolog, socialpedagog, beteendevetare, lärare och beteendeterapeut. Vi har även spetskompetens kopplat till verksamheten så som anknytningsterapeut, steg 1 KBT-terapeut och certifierade socionomer.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron på Vitae Omsorg under 2018 var cirka 2,5 procent.

Kollektivavtal
Vitae Omsorg har kollektivavtal och är medlemmar i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Vitae omsorg utförde en kvantitativ undersökning med syfte att mäta personalnöjdhet och anställningstrygghet. Resultat visade på en personalnöjdhet på 86 % och anställningstrygghet på 98,3 %.

Ägare- och styrelseinformation
Vitae Omsorg AB org. nummer 559042-4189
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Sara Salman

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se allabolag.se https://www.allabolag.se/5590424189/vitae-omsorg-ab


Styrelse

  • Sara Salman
  • Angelica Kandalina

Företagsledning

  • Sara Salman, VD
  • Angelica Kandalina, Vice VD